|    
Danh mục sản phẩm

Sản phẩm i-on âm

i-on âm thường mang điện tích âm. nguyên tử có thể nhận hoặc cho đi điện tích, đây là hiện tượng thường thấy trong tự nhiên.

Các sản phẩm khác

Cây cao su toàn thân đều là bảo bối, ngoại trừ dùng trong ngành công nghiệp ra, nó còn là nguyên liệu quan trọng trong chế tạo thực phẩm, nó có tính tương tác sinh vật tốt, ứng dụng rộng rãi.

Cao su thiên nhiên

Cao su thông thường là chỉ dịch mủ từ cây cao su ngưng tụ lại sau khi các hạt cực nhỏ phân tán ra trong môi trường nước.

Trung tâm sản phẩm